All posts by ginastolwijk

Home Articles posted by ginastolwijk
WhistleForm rols usuaris

Knowledge Clip – Rols

Cada empresa té necessitats diferents pel que fa als rols dels seus administradors de notificacions. L’exemple actual mostra quatre rols: Un superadministrador, que té accés a tots els canals administrats; Un administrador, que té accés a només un dels canals administrats; Un gestor, que...
Canal de denúncies per a empleats

Què és el Whistleblowing?

Quan parlem de denúncies, o whistleblowing, ens referim a informar sobre una determinada acció, comportament o esdeveniment. Aquests actes poden infringir la normativa interna o externa, l’ètica o la legislació vigent. Es pot pensar en frau, abusos i corrupció com a exemples d’actes importa...
Comunicació interna del canal de denúncies en línia

Per què un canal de denúncies en línia?

A més d’una gestió més senzilla, l’ús d’un canal de denúncies en línia fa que informar el denunciant sobre la recepció, l’estat i la resolució de la seva notificació sigui un procés senzill i en gran part automatitzat. Algunes eines de denúncies en línia també permeten una comun...