All posts by ginastolwijk

Home Articles posted by ginastolwijk
WhistleForm gebruikersrollen

Knowledge Clip – Gebruikersrollen

Elk bedrijf heeft andere behoeften als het gaat om de gebruikersrollen van hun meldingsbeheerders. Het huidige voorbeeld toont vier rollen: Een superbeheerder, die toegang heeft tot alle beheerde kanalen; Een beheerder, die toegang heeft tot slechts één van de beheerde kanalen; Een manager die bep...
Klokkenluiderskanaal medewerkers

Wat is klokkenluiden, of Whistleblowing?

Als we het hebben over klokkenluiden, bedoelen we het informeren of rapporteren over een bepaalde actie, gedrag of gebeurtenis. Deze handelingen kunnen in strijd zijn met interne of externe regelgeving, ethiek of bestaande wetgeving. U kunt fraude, misbruik en corruptie beschouwen als voorbeelden va...
Interne communicatie via online klokkenluiderskanaal

Waarom een online klokkenluiderskanaal?

Naast het eenvoudige beheer, maakt het gebruik van een online klokkenluiderskanaal het informeren van de klokkenluider over de ontvangst, status en oplossing van hun melding tot een eenvoudig en grotendeels geautomatiseerd proces. Sommige online klokkenluidersinstrumenten omvatten ook een veilige in...