La nostra tecnologia

WhistleForm segueix els més alts estàndards tecnològics i de seguretat, per esdevenir un producte d'excel·lència en tots els aspectes.

Infraestructura d'última generació

Els servidors de WhistleForm estan localitzats en diferents capitals europees (Barcelona, Amsterdam, Frankfurt, París) amb l'objectiu d'oferir una disponibilitat del servei del 99,99% des de qualsevol ubicació. Amb aquesta estratègia aconseguim molts avantatges pels clients, com serien:

Temps de càrrega millorats

El servidor més pròxim a la ubicació de l'usuari és el que respòn a les peticions. Això accelera els temps de càrrega i aporta una major fluidesa al sistema.

Resistència a imprevistos

Les accions imprevistes, com serien caigudes de servidors, pèrdues de connectivitat, deficiències en el centre de dades... poden ocórrer en qualsevol moment. Amb aquesta premisa en ment, disposar de múltiples servidors distribuïts en diferents proveïdors aporta redundància al sistema, per a que la probabilitat de disposar d'un tall del servei tendeixi a l'impossible.

Garanties

Tots els servidors i centres de dades amb els que treballa WhistleForm estan certificats en les ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019 i 9001:2015.

Technologies WhistleForm

Tecnologies punteres

Pel desenvolupament i manteniment de WhistleForm utilitzem les tecnologies més punteres i alhora més fiables, tant a nivell de programari (llenguatges de programació, contenidors...), com de maquinari (servidors, enrutadors, tallafocs...)

Qualitat del codi

A WhistleForm disposem d'un SDLC (Software Development Life Cycle) ben definit. Aquesta guia dirigeix la manera i els passos per desenvolupar un programari de qualitat. Alguns dels punts més importants són:

Entorns de desenvolupament

Abans que el nou codi de qualsevol novetat que es desenvolupa arribi a producció ha de passar proves en dos entorns: Desenvolupament i Pre-Producció. Una vegada el codi ha passat les proves funcionals i no funcionals satisfactòriament, és publicat a producció per a que tots els clients puguin gaudir de les novetats. D'aquesta manera garantim que les novetats arriben a producció amb la qualitat esperada.

Repositoris interns de codi

Tot el codi està centralitzat en uns repositoris centrals que només el personal de WhistleForm autoritzat pot visualitzar. Una vegada el codi està en els repositoris, aquest és testejat i passa unes proves automàtiques de qualitat.

"Code-reviews"

Garantir la qualitat del codi és una tasca essencial per assegurar la continuïtat de la plataforma i facilitar les millores futures. Una vegada els desenvolupadors acaben de dissenyar una nova funcionalitat, aquest codi és revisat per una persona d'un altre equip de desenvolupament de WhistleForm amb la finalitat de trobar possibles problemes i suggerir millores.

Programació codi propi de whistleform
Sustainable development goals

Sense lligams amb proveïdors

Els contractes que mantenim amb els diferents proveïdors de tecnologia són a curt termini i sense permanències. Això ens dona llibertat i independència per poder escollir el proveïdor que aporti un millor servei en qualsevol moment.
Els proveïdors són valorats segons el compliment dels següents punts:

1. Qualitat del servei i seguretat
2. Previsions de creixement
3. Aportació en els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Auditories de seguretat mensuals

Per garantir la seguretat de les dades dels clients, es realitza com a mínim una auditoria de seguretat externa cada mes. En aquesta auditoria es posen a prova tots els sistemes de seguretat de WhistleForm per garantir que es compleixen totes les mesures de seguretat de les dades.

Còpia "gelada" de les denúncies

Un cop s'envia una denúncia, aquesta es guarda per duplicat. Una còpia amb les dades proporcionades pel denunciant comprimits es guarda en un servidor "gelat", custodiat per un tercer de confiança, en el qual mitjançant diferents algoritmes i segellat de temps, garantim que aquesta còpia no s'ha obert des que es va enviar.
Si el cas relacionat amb aquesta denúncia escalés, aquesta còpia de la denúncia suposaria una prova vàlida.

Còpies de seguretat al minut

WhistleForm disposa d'un sistema complex de gestió de còpies de seguretat en diferents capes. Disposar d'un bon sistema de còpies de seguretat és essencial i assegura un bon manteniment de les dades.
El sistema que disposa WhistleForm permet recuperar les dades en un instant precís de temps, com si es tractés d'una màquina del temps que pot viatjar en un punt de la història concret. Els clients poden des-preocupar-se de les còpies de les dades, ja que la qualitat i seguretat de les dades està garantida.