Privacy Policy

1.- WIE WIJ ZIJN

Wij creëren, updaten en onderhouden websites en webshops voor bedrijven van alle soorten en maten. Met een aangepast ontwerp en de nieuwste richtlijnen voor de positionering van zoekmachines in gedachten, helpen we u het beste beeld van uw bedrijf te laten zien. Onze juridische gegevens zijn:

 1. De eigenaar van de website is Formiga Online Solutions.
 2. KVK: 78486378
 3. E-mailadres voor contact: info@formigawebdesign.com

 

2.- PRIVACY EN INFORMATIEVERWERKING

2.1. INFORMATIERECHT

2.1.1. Identificatie van de gegevensbeheerder:

De verwerkingsverantwoordelijke is Formiga Online Solutions: dpo@whistleform.eu.

2.1.2. Doeleinden van de behandeling en wettelijke basis

De door ons gevraagde diensten leveren, informatie, budgetten, activiteiten en diensten sturen die mogelijk interessant zijn voor gebruikers.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens berust op de juridische relatie die gebruikers onderhouden met Formiga Online Solutions en, in alle gevallen, op de toestemming die ze verlenen door het acceptatievakje te selecteren voordat ze hun informatie verzenden.

2.1.3. Categorieën van ontvangers.

Gebruikers in het algemeen die voldoen aan de gestelde voorwaarden om toegang te krijgen tot de inhoud van internet.

Wie heeft er toegang tot de persoonlijke gegevens die op internet worden verstrekt:

 1. Door de directie van Formiga Online Solutions uitdrukkelijk geautoriseerd personeel
 2. Entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de gegevens namens Formiga Online Solutions.
 3. Overheidsdiensten binnen de reikwijdte van hun bevoegdheden.

2.1.4. Internationale gegevensoverdracht.

Om zijn functies uit te voeren, zou Formiga Online Solutions gegevens naar buiten de Europese Unie kunnen verzenden. In het geval dat dit moet gebeuren, zullen de belanghebbenden vooraf op een uitdrukkelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige manier worden geïnformeerd om hun toestemming te verkrijgen.

2.1.5. Bewaartermijn van informatie.

Formiga Online Solutions bewaart de informatie zolang de belanghebbende de verleende toestemming om deze te verwerken niet intrekt.

2.1.6. Rechten van de betrokken partijen

Alle geïnteresseerde partijen hebben het recht om toegang te krijgen tot, rectificatie, verwijdering van of bezwaar te maken tegen de behandeling van hun gegevens door Formiga Online Solutions; de behandeling beperken; om draagbaarheid te vragen; niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele beslissingen en om de toestemming in te trekken wanneer dit nodig wordt geacht.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar dpo@whistleform.eu of met de tekst “UITOEFENINGSRECHTEN” in het onderwerp, waarin u uzelf identificeert door een fotokopie van uw identiteitsbewijs te verstrekken.

2.1.7. Recht om te claimen.

De bevoegde instantie om op de hoogte te zijn van de juiste toepassing van de regels voor informatieverwerking is de Autoriteit Persoonsgegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

2.1.8. Verplichtingen van de belanghebbenden.

Belanghebbende partijen moeten nauwkeurige en bijgewerkte informatie verstrekken in alle gegevensverzamelingsprocessen en worden de enigen die verantwoordelijk zijn voor de schending van deze verplichting. Als er een wijziging in persoonlijke gegevens is, zijn gebruikers verplicht om dit te melden door hun recht op rectificatie uit te oefenen. Anders is Formiga Online Solutions niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die door gebruikers worden verstrekt.

2.1.9. Voorbereiding van profielen

Om aan de doelstellingen van de gegevensbeheerder te voldoen en vooral om meer gepersonaliseerde, zorgvuldige en effectieve aandacht te geven aan gebruikers en geïnteresseerde partijen, is het soms handig om profielen van de ontvangers van diensten aan te maken. In geen geval worden op geautomatiseerde wijze persoonlijke profielen aangemaakt.

2.2. TOESTEMMING VAN GEBRUIKERS

Wanneer de knop ‘ACCEPTEREN’ wordt ingedrukt, is het duidelijk dat de mensen die toegang hebben tot en gebruik maken van deze website de voorwaarden accepteren die zijn vastgelegd in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in de Algemene Database van Formiga Online Solutions.

2.3. VEILIGHEID

De Algemene Database van Formiga Online Solutions is voorzien van het vereiste veiligheidsdocument en beschikt over alle technische middelen om verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal van de verstrekte gegevens te voorkomen. De behandeling van persoonsgegevens is in overeenstemming met de regelgeving die is vastgelegd in de AVG.

2.4. COOKIES EN VERZAMELING VAN STATISTISCHE GEGEVENS

De navigatie van een gebruiker door deze website laat het IP-adres dat door zijn internettoegangsprovider is toegewezen als spoor achter. Dit adres wordt alleen gebruikt voor uitsluitend interne doeleinden, zoals statistieken over portaaltoegang.

Bij het browsen op deze website kunnen cookies worden gebruikt. Cookies worden alleen gekoppeld aan de browser van een computer van een anonieme gebruiker en leveren op zichzelf geen persoonlijke gegevens van de gebruiker. Deze website kan de volgende soorten cookies gebruiken:

 • Analysecookies: hiermee kan het aantal gebruikers worden gekwantificeerd en kan de statistische meting en analyse van het gebruik en de activiteit van gebruikers van de website worden uitgevoerd, evenals de uitwerking van gebruikersnavigatieprofielen op de pagina’s en in de applicaties , dit alles om verbeteringen door te voeren.
 • Technische cookies: ze stellen de gebruiker in staat om door de website te navigeren en verschillende opties of diensten te gebruiken, zoals verkeer en datacommunicatie beheren, de sessie identificeren, toegang krijgen tot delen met beperkte toegang, de elementen onthouden waaruit een verzoek bestaat, het verzoek indienen voor registratie of deelname aan een evenement, beveiligingselementen gebruiken tijdens het browsen, of inhoud opslaan, uitzenden en / of delen.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun browser zo te configureren dat ze op het scherm worden geïnformeerd over de ontvangst van cookies en voorkomen dat ze op hun harde schijf worden geïnstalleerd. Alle browsers staan wijzigingen toe om cookie-instellingen uit te schakelen. Deze instellingen bevinden zich in de “opties” of “voorkeuren” van het menu van uw browser. Hieronder vindt u de links van elke browser om cookies uit te schakelen door de instructies te volgen:

We waarschuwen u dat het deactiveren van een cookie de navigatie of de levering van de aangeboden diensten op deze website waarschijnlijk zal verhinderen of belemmeren.

2.5. COOKIES DIE WE GEBRUIKEN

Naam van de cookie Gebruik van de cookie
_ga Gebruikt door Google Analytics om de gebruiker te identificeren
_dat Gebruikt door Google Analytics om de gebruiker te identificeren
_gid
_hjid
Gebruikt door Google Analytics om de gebruiker te identificeren
Gebruikt door Hotjar om de gebruiker te identificeren
cookie_notice_accepted Controleer of de gebruiker cookies heeft geaccepteerd

 

2.6. GEBRUIK VAN EXTERNE LINKS

Om het zoeken naar bronnen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn, te vergemakkelijken, kunt u op deze website links naar andere pagina’s vinden.

Formiga Online Solutions garandeert de naleving van dit beleid op andere websites niet en is ook niet verantwoordelijk voor toegang via links vanaf deze site.

3.- REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEB

De internetgebruiker accepteert alle gebruiksvoorwaarden voor het enkele feit dat hij is.

3.1. ALGEMEEN

Het is verboden om op deze website en, indien van toepassing, op onze blogs en participatietools inhoud te publiceren die de volgende principes schendt:

 1. a) Bescherming van de openbare orde, strafrechtelijk onderzoek, openbare veiligheid en nationale defensie.
 2. b) de bescherming van de volksgezondheid of natuurlijke personen met de status van consument of gebruiker.
 3. c) Respect voor de waardigheid van de persoon en het beginsel van non-discriminatie op basis van ras, geslacht, mening, nationaliteit, handicap of enige andere persoonlijke of sociale omstandigheid.
 4. d) De bescherming van jeugd en jeugd.
 5. e) Respect voor de autonomie van de getroffenen.
 6. f) Respect voor het intellectuele eigendom van wat wordt gepubliceerd.
 7. g) In het algemeen respect voor de huidige wetgeving.

3.2. INDIVIDUEN

Gebruikers nemen de verantwoordelijkheid op zich die voortvloeit uit het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit van de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud, totdat de sessie wordt afgesloten. In elk geval is de gebruiker verplicht om waarheidsgetrouwe en wettige informatie te verstrekken tijdens alle registratieprocessen die op deze website worden uitgevoerd.

Gebruikers zijn verplicht om passend gebruik te maken van de inhoud en diensten die de gegevensbeheerder aanbiedt via zijn website en participatietools.

Bij wijze van voorbeeld, maar niet als beperking, verbinden internetgebruikers zich er ook toe de inhoud of diensten niet te gebruiken om:

 • Het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van de gegevensbeheerder, zijn leveranciers of derden, het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die waarschijnlijk schade zullen veroorzaken.
 • Probeer de e-mailaccounts van andere gebruikers te openen en eventueel te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

Formiga Online Solutions behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die mensen bedreigen, in het bijzonder tegen de belangen van jeugd of jeugd, orde of openbare veiligheid, of die naar het oordeel van Formiga Online Solutions niet geschikt waren voor publicatie.

Formiga Online Solutions is in ieder geval niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatietools.

4.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Formiga Online Solutions is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn webpagina’s, evenals van al zijn inhoud, zodat de gehele of gedeeltelijke reproductie, distributie en openbare communicatie van zijn inhoud uitdrukkelijk verboden is zonder toestemming. express van het management van Formiga Online Solutions. Elk gebruik dat niet eerder is goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

5.- AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Formiga Online Solutions is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit telefoonstoringen of storingen, verbroken verbindingen in het elektronische systeem, aanwezigheid van computervirussen, kwaadaardige programma’s of enige andere factor die buiten haar macht ligt. Evenmin is het verantwoordelijk voor de inhoud of systemen van derden die via links zijn verbonden met het domein van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling.

Formiga Online Solutions behoudt zich het recht voor om de overeenkomstige juridische stappen te ondernemen tegen degenen die deze voorwaarden overtreden.

6.- WIJZIGINGEN VAN DE HUIDIGE VOORWAARDEN

Formiga Online Solutions kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door haar wijzigingen te publiceren.

7.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

De relatie tussen Formiga Online Solutions en de gebruiker wordt beheerst door de huidige Nederlandse regelgeving en elke controverse zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen die corresponderen met de gemeente Amsterdam.