23 de juny, dia mundial de la persona alertadora

Dia del alertador

Segons l’últim informe elaborat per l’Association of Certified Fraud Examiners els canals de denúncia aporten fins al 40% dels indicis necessaris per a prevenir irregularitats (per davant del 14% o 3% de les auditories internes i externs, respectivament).

Però els canals de denúncia per si sols no tenen sentit sense els denunciants que són qui notifica els fets i ajuden a detectar les irregularitats que estan frenant l’empresa. Aquestes persones poden ser des de treballadors, clients, proveïdors fins a voluntaris, que amb la seva bona voluntat volen notificar fets que ajudin a millorar l’empresa i la convivència.

En coneguts casos televisats, la persona alertadora passa a ser represaliada per l’empresa (normalment quan es denuncia alguna irregularitat comesa per estaments superiors), mentre està actuant per l’interès general dels treballadors i la societat.

La protecció de les persones alertadores (o “whistleblowers”) és essencial si volem tenir una societat justa, ètica i sostenible, per això l’acció de denunciar una irregularitat l’hem de protegir i fins i tot recompensar.

La directiva europea 2019/1937, que es transposarà a l’ordenament jurídic dels diferents països europeus abans que acabi l’any té l’objectiu de protegir als denunciants, mitjançant eines i procediments d’anonimització de les denúncies i tractament d’aquestes sense revelar la identitat del denunciant, fins i tot en certs casos quan arriba a mans judicials.

Des de WhistleForm estem completament compromesos en protegir la identitat dels denunciants, proporcionant eines que ho puguin garantir, i avui 23 de juny, dia mundial de la persona alertadora, ho celebrem desitjant que se segueixin implementant i millorant lleis i procediments que ens ajudi a tenir organitzacions més ètiques i créixer com a societat.

Feliç dia de la persona alertadora!