Què és el Whistleblowing?

Canal de denúncies per a empleats

Quan parlem de denúncies, o whistleblowing, ens referim a informar sobre una determinada acció, comportament o esdeveniment. Aquests actes poden infringir la normativa interna o externa, l’ètica o la legislació vigent. Es pot pensar en frau, abusos i corrupció com a exemples d’actes importants per notificar. Les notificacions dels empleats són una manera eficaç perquè una empresa obtingui informació sobre el seu compliment d’una àmplia gamma de lleis i regulacions, com ara la protecció de dades personals (Directiva 95/46/EC).

El whistleblowing també es pot definir com (traducció lliure): "La divulgació d'informació relacionada amb activitats corruptes, il·legals, fraudulentes o perilloses que es cometen en organitzacions del sector públic o privat - que preocupen o amenacen l’interès públic - a persones o entitats que es creu que poden actuar".

Transparency International

Fins fa poc, la Unió Europea no disposava de cap normativa específica que obligés l’ús d’un canal de denúncia. Això ha permès a les empreses implementar un canal que troben adequat, com ara enviar un correu electrònic amb la notificació a recursos humans. No obstant això, la nova directiva de whistleblowing de la UE (Directiva (EU) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell), requerirà que cada país de la UE adapti una llei que obliga a les empreses amb més de 50 empleats a adaptar un canal ètic  segur i confidencial. Aquest canal sempre hauria de disposar d’un sistema de seguiment de les notificacions. El nou reglament obliga tots els països de la UE a aplicar una llei de denúncies adequada com a màxim el 17è de desembre del  2021. Això canviarà el significat de whistleblowing per a totes les grans empreses, i ho convertirà en una part essencial del complicance d’una empresa.

El Nou Whistleblowing

Whistleblowing ara voldrà dir protegir als nostres empleats de violacions no desitjades, així com protegir-los protecció quan en notifiquin. Significa que els empleats poden presentar les seves notificacions, aconseguint una màxima transparència i integritat. D’aquesta manera es reduirà el frau sense augmentar el risc personal dels empleats i, finalment, suposarà un increment de la seva productivitat. Comenceu avui mateix, per formar part del nou whistleblowingamb la plataforma WhistleForm fàcil i segura.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin