Wat is klokkenluiden, of Whistleblowing?

Klokkenluiderskanaal medewerkers

Als we het hebben over klokkenluiden, bedoelen we het informeren of rapporteren over een bepaalde actie, gedrag of gebeurtenis. Deze handelingen kunnen in strijd zijn met interne of externe regelgeving, ethiek of bestaande wetgeving. U kunt fraude, misbruik en corruptie beschouwen als voorbeelden van handelingen die belangrijk zijn om meldingen over in te dienen. Meldingen van medewerkers zijn een effectieve manier voor een bedrijf om inzicht te krijgen in de naleving van een breed scala aan wet- en regelgeving, zoals de bescherming van persoonsgegevens (Regelgeving 95/46/EC).

Klokkenluiden kan ook worden gedefinieerd als (vrije vertaling): "Het vrijgeven van informatie met betrekking tot corrupte, illegale, fraudulente of gevaarlijke activiteiten die worden gepleegd in of door organisaties in de openbare of particuliere sector - die van belang of bedreigend zijn - voor personen of entiteiten waarvan wordt aangenomen dat ze actie kunnen ondernemen."

Tot voor kort had de Europese Unie geen specifieke regelgeving die het gebruik van een klokkenluiderskanaal verplicht stelde. Hierdoor konden bedrijven een kanaal implementeren dat zij geschikt vonden, zoals de melder die een e-mail stuurt naar HRM. De nieuwe klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad), vereist dat elk land binnen de EU een wet invoert die bedrijven met meer dan 50 werknemers verplicht om een veilig en vertrouwelijk klokkenluiderskanaal , of ethisch kanaal, toe te passen. Een dergelijk kanaal moet altijd een opvolgingssysteem hebben. De nieuwe regelgeving verplicht alle EU-landen om uiterlijk op de 17e van december  2021 een passende klokkenluiderswet in te voeren. Dit zal de betekenis van klokkenluiden voor alle grote bedrijven veranderen, waardoor het een essentieel onderdeel wordt van de compliance van een bedrijf.

Het Nieuwe Klokkenluiden

Klokkenluiden zal nu staan voor het uitspreken van een mening, het beschermen van onze medewerkers tegen ongewenste overtredingen en hen beschermen wanneer ze hierover informeren. Het betekent dat medewerkers voor zichzelf op kunnen komen, maar staat ook voor transparantie en integriteit. Dit zal fraude verminderen zonder persoonlijke risico’s te vergroten, wat uiteindelijk leidt tot een hogere productiviteit. Start vandaag nog om deel uit te maken van het nieuwe klokkenluiden met het gemakkelijke en veilige WhistleForm-platform.